Ngôn ngữ lập trình autoIT là gì

AutoIt là một ngôn ngữ lập trình được cung cấp miễn phí, có dạng kịch bản giống như BASIC được thiết kế để tự động hóa các GUI và các thao tác thường dùng.   Những công cụ cần dùng…