Ngành đồ họa nên chọn mua loại laptop nào?

Xin chào các bạn, nay mình sẽ viết bài viết này giúp các bạn đang chuẩn bị và mới vào ngành đồ họa nên chọn mua loại laptop nào?  Vì ngành chúng ta phải chọn những chiếc máy đặc biệt…