Khoá học trí tuệ nhân tạo 2018 – Xây dựng AI siêu mạnh mẽ

Khoá học trí tuệ nhân tạo 2018 – Xây dựng AI siêu mạnh mẽ

Link: https://www.udemy.com/artificial-intelligence-ars/

Giới thiệu: Tìm hiểu, xây dựng và triển khai mô hình AI siêu mạnh mẽ tại nhà.

Kiến thức được học:
– Xây dựng 1 AI.
– Tìm hiểu cách xây dựng thuật toán AI siêu mạnh mẽ.
– Huấn luyện AI để giải quyết những vấn đề tương tự như Google Deep Mind.
– Hiểu lý thuyết đằng sau thuật toán tìm kiếm ngẫu nhiên tăng cường (thuật toán quan trọng).
– Đào tạo và thực hiện thuật toán ARS.

Giá trị: 199$ - gần 5 củ thôi

Yêu cầu:
– Có kiến thức nền ngôn ngữ PYTHON.
– Vững kiến thức toán cấp 2 và cấp 3.
– Sử dụng Window / Mac / Linux, để cài đặt Anaconda.

Thông tin phụ đề:
– Bản Tiếng Việt: Với sử hỗ trợ của Google Toolkit, phụ đề khóa học chuẩn xác khoảng 75%.
– Bản Tiếng Anh: Chuẩn 100%.

Cuối cùng là link download: Tải về - Fshare

Share this post