Khóa học thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

Khóa học thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

Giới thiệu khóa học

– Cách học chính của khoá học là học qua các bài tập thực hành, nền tảng lý thuyết và các công cụ sử dụng sẽ hình thành qua các bài tập thực hành. – Khi nắm được phương pháp kết hợp giữa công cụ vẽ tự do illustrator và công cụ lập trình logic JS bạn có khả năng tự điều chỉnh, thiết kế, tương tác theo ý muốn.

Tải về - AniVSUB

Share this post