Danh Sách Tập :

1
2
Thông Tin Anime
Thể Loại: Anime Siêu nhiên Phép Thuật
Nội Dung: Mùa đông quá dài, có vẻ như mùa xuân đã xảy ra chuyện gì đó? Miko lên đường… à nhầm phù thủy lên đường lấy lại mùa xuân…
Bình luận về anime