Danh Sách Tập :

1
2
3
4
5
Thông Tin Anime
Thể Loại: Hài hước, Siêu nhiên, Lãng mạn
Nội Dung: Một em cáo 800 tuổi đến giúp anh main xã stress
Bình luận về anime