Danh Sách Tập :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thông Tin Anime
Thể Loại: Đời thường
Nội Dung: Bạn là nhân vật chính. Anime về 3 câu chuyện được phát triển trong (một) phòng của bạn"
Bình luận về anime