Danh Sách Tập :

1
2
3
4
5
Thông Tin Anime
Thể Loại: Hành động Hài Hước Viễn Tưởng Siêu nhiên Seinen Siêu năng lực Parody
Nội Dung: Phần hai của bộ phim One Punch Man.
Bình luận về anime