Danh Sách Tập :

1
2
Thông Tin Anime
Thể Loại: Phim bộ, Fantasy, Comedy, Parody
Nội Dung: Một hôm, một nút ấn bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Khi ấn, mọi người sẽ bị đưa đến một thế giới khác!! Ngoài ra, những người đến từ các thế giới khác nhau cũng tập trung tại đây…!?
Bình luận về anime