Danh Sách Tập :

Thông Tin Anime
Thể Loại: Chưa rõ
Nội Dung: Một movie cùng đạo diễn với Sword Art Online.
Bình luận về anime